Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Jak legalnie nie płacić ZUS ?

09-01-2023

W 2023r. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zapłacą około 2400 zł rocznie więcej na składki ZUS niż w ubiegłym roku. Na szczęście istnieją sposoby na poradzenie sobie z tym kosztownym obowiązkiem.

Jak legalnie nie płacić ZUS ?

W 2023r. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zapłacą około 2400 zł rocznie więcej na składki ZUS niż w ubiegłym roku. Na szczęście istnieją sposoby na poradzenie sobie z tym kosztownym obowiązkiem. 

Zacznijmy od zasad dotyczących pracowników i zleceniobiorców. W przypadku umowy o pracę obowiązuje limit 30-krotności, czyli górny próg zarobków, do którego płaci się składki na ubezpieczenia społecznie. W 2023 roku wyniesie on 208 050 zł, po jego przekroczeniu nie płacimy składek ZUS. Natomiast w przypadku zleceniobiorców, którzy mają już inny tytuł do ubezpieczeń społecznych ( np. umowę o pracę), kolejna umowa nie będzie już obowiązkowo obciążona składkami. Kolejna grupa osób, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym, są osoby wykonujące umowy o dzieło. 

Jeśli zaś chodzi o przedsiębiorców, zależy to od formy prowadzonej działalności, niektóre nie wiążą się z tytułem do ubezpieczeń społecznych. Między innymi jest to status wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (warunkiem, że jest więcej niż jeden wspólnik), status akcjonariusza w prostej spółce akcyjnej, czy też powołanie członka zarządu spółki. Składkom na ubezpieczenia społeczne nie podlegają przychody z dywidend, otrzymywane przez wspólników. Jednak lepszym rozwiązaniem niż wypłata dywidendy jest tzw. powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika spółki z o.o., za które wspólnik otrzymuje wynagrodzenie, które to nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne ani składkom na ubezpieczenia zdrowotne. 

A więc jak legalnie nie płacić ZUS? Wszystko zależy od woli i wiedzy przedsiębiorcy, a co za tym idzie wyboru formy prowadzenia działalności. Pamiętajmy, że dobrze przemyślane działanie naszej organizacji może pomóc nam zaoszczędzić spore sumy pieniędzy. 


źródło: https://www.rp.pl/zus/art37711231-jak-legalnie-nie-placic-zus-sposoby-na-coraz-wyzsze-skladki