Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najkorzystniejsza?

09-05-2023

Przeanalizujmy, która z form prowadzenia działalności jest najbardziej optymalna przy obecnych normach prawnych

Jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najkorzystniejsza?

Jaka forma działalności gospodarczej jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorców po wejściu w życie Polskiego Ładu? Obecnie właściciele firm muszą zmagać się z nowymi zasadami dotyczącymi składki zdrowotnej, wyliczeń zaliczek na podatek dochodowy czy ulg. Więc jaka forma działalności będzie najbardziej optymalna? Sytuacja każdej firmy jest inna i potrzebuje innych rozwiązań. Przeanalizujmy więc możliwe formy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to zdecydowanie najpopularniejsza forma. Z około 2,5 miliona polskich przedsiębiorców, większość stanowią właśnie właściciele JDG. Sytuacja jednak dynamicznie zmienia się wraz z nastaniem Polskiego Ładu. Wzrosła bowiem wysokość składki zdrowotnej oraz została zniesiona możliwość odliczania jej od podatku, co za tym idzie – wzrosły obciążenia związane z prowadzeniem firmy.

Wysokość składki zdrowotnej będzie zależeć od formy opodatkowania oraz wysokości dochodów. Przykładowo, właściciel firmy będący na zasadach ogólnych, który w roku uzyska dochód 150 000 zł będzie musiał zapłacić 13 500 zł samej składki zdrowotnej. Dodatkowo będzie musiał zapłacić podatek dochodowy 32%.

Pamiętajmy również, że odpowiedzialność za czyny firmy w postaci JDG spoczywają na ramionach jej właściciela – odpowiada całym swoim majątkiem ( również rodziny, jeśli jest wspólność majątkowa).

Oczywiście, JDG ma swoje zalety, jak na przykład niższy koszt prowadzenia księgowości czy ulga na start dla młodych przedsiębiorców oraz niższe składki Mały ZUS + przez okres 2 lat.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu ta forma cieszy się coraz to większym zainteresowaniem.

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to w przypadku spółki z o.o. warto zastanowić się nad wspólnikiem – wspólnicy spółki z o.o. nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Chyba, że spółka jest jednoosobowa – wtedy wszystkie obciążenia są naliczane.

Wspomnijmy również o obciążeniach podatkowych w spółce, ponieważ tutaj również pojawia się wiele niedopowiedzeń. Mianowicie, za największą wadę spółki z o.o. uważa się podwójne opodatkowanie. Jest to prawda, ale tylko wtedy gdy wypłacamy ze spółki dywidendę. Istnieją jednak sposoby na wyciąganie pieniędzy ze spółki przy jednoczesnym uniknięciu podwójnego opodatkowania.

Jest kilka możliwych sposobów:

Stawka podatku przy przychodzie do 2 milionów euro wynosi 9%.

Jeśli chodzi o dodatkowe aspekty prawne to warto zaznaczyć, że przy otwieraniu spółki trzeba wnieść do niej kapitał zakładowy w wysokości minimum 5000 zł. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność za jej czyny ponosi sama spółka, żaden ze wspólników nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem.

Prosta spółka akcyjna

Akcjonariusz takiej spółki, który świadczy usługi na jej rzecz jest objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Składka zdrowotna w przypadku akcjonariuszy wynosi 9% i jest naliczona od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Tutaj również mamy do czynienia z podatkiem dochodowym w wysokości 9%. Chyba, że wspólnicy będą wypłacać dywidendę wtedy mamy dodatkowo 12% lub 32%.

Różnica między spółką z o.o. a prostą spółką akcyjną polega m.in. na tym, że tutaj tworzony jest kapitał akcyjny, który może wynosić 1zł.

Pamiętajmy, że spółka akcyjna może skupiać dużą liczbę akcjonariuszy, co w zależności od potrzeb można uznać za wadę lub zaletę.

Jedną z wad, które są wymieniane przy okazji tej formy prowadzenia działalności są formalności i koszty związane z emisją akcji.

źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jaka-forma-dzialalnosci-gospodarczej-jest-najlepsza-polski-lad