Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Najsłabsze nastroje w polskich firmach od początku roku 2022

22-11-2022

Wojna, kryzys energetyczny, problemy podażowe i wynikająca z tych problemów inflacja nie napawa optymizmem przedsiębiorców.

Najsłabsze nastroje w polskich firmach od początku roku 2022

Wojna, kryzys energetyczny, problemy podażowe i wynikająca z tych problemów inflacja nie napawa optymizmem przedsiębiorców. Oprócz tego, pojawia się nacisk na podnoszenie płac przez co wzrosną koszty firm. 

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego MIK ( Miesięczny Indeks Koniunktury ) spadł w listopadzie względem października o 5,0 pkt i wynosi 89,7 pkt. Miesięczny Indeks Koniunktury jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw, jego poziom neutralny to 100 pkt, wynik powyżej wskazuje na poprawę koniunktury, a poniżej - na pogorszenie. Już czwarty miesiąc z rzędu MIK jest poniżej poziomu neutralnego co oznacza przewagę negatywnych nastrojów.

Na tak niekorzystny wynik wpłynęły negatywne zmiany w sześciu na siedem obserwowanych komponentach. Są to: płynność finansowa, wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, moce produkcyjne oraz inwestycje.  Jedyny wynik, który ma wartość dodatnią to wynagrodzenia (117,1 pkt),w których nastąpił wzrost listopadowego odczytu w porównaniu do października. Według PIE nie jest to korzystna sytuacja, ponieważ oznacza nacisk pracowników na podwyżkę wynagrodzeń, a to sprawia, że w przedsiębiorstwach rosną koszty. Jednak przy negatywnych nastrojach dotyczących sprzedaży i liczby zamówień prowadzi to do ujemnej oceny sytuacji ekonomicznej firm. 

Firmy postrzegają osłabienie popytu jakoś trwałe, o czym świadczą redukcje zatrudnienia. Wskazuje to na to, że przedsiębiorstwa rozpoczynają poszukiwania źródeł obniżek kosztów. A proces ten się dopiero zaczyna i w dalszych miesiącach zapewne zauważymy dalsze osłabienie popytu na pracę, co będzie wynikało z pogarszającej się sytuacji finansowej firm.  

 

 

źródło: https://businessinsider.com.pl/biznes/nastroje-w-polskich-firmach-najgorsze-w-calym-roku-2022/670ctl3