Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Rośnie liczba dłużników w ZUS

11-12-2023

Niemal 672 tys. aktywnych płatników ZUS było zadłużonych na koniec lipca. To o prawie 4% więcej niż w roku poprzednim.

Rośnie liczba dłużników w ZUS

W roku ubiegłym liczba zadłużonych płatników wynosiła ponad 648 tys.

Według stanu na 31 lipca 2023 r. łączne zadłużenie aktywnych płatników składek wyniosło blisko 19 mld zł. Jest to wzrost o ponad 6 % w stosunku do poprzedniego roku, kiedy osiągnęło niecałe 18 mld. Według Jeremiego Mordasiewicza jest to wynik m.in. inflacji. Może to również świadczyć o gorszej sytuacji aktywnych płatników, którzy będą dążyć do zapłacenia podatków i innych bieżących zobowiązań, a nie długów. Koszty prowadzenia działalności stały się bardziej uciążliwie po wzroście składki zdrowotnej, oprócz tego rośnie płaca minimalna, która ma bezpośrednie przełożenie na wysokość zobowiązań wobec ZUS.

Sytuacja finansowa płatników nie należy do łatwych. Składki ZUS są płacone przez przedsiębiorców z wysokim priorytetem. Jednak ważniejsze w hierarchii płacenia są oczywiście wynagrodzenia pracowników.

Podsumujmy te dane opinią eksperta z Kancelarii Ars AEQUI – W tym roku płaca minimalna była podwyższana dwukrotnie, a kolejna podwyżka nastąpi z początkiem 2024r. Choćby z tego względu sytuacja zadłużonych płatników nie ulegnie poprawie. Nie można w nieskończoność przerzucać konsekwencji prowadzonej przez rząd polityki socjalnej oraz kosztów, które generuje inflacja, na przedsiębiorców, zwłaszcza tych małych i średnich.

Źródło : https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/coraz-wiecej-dluznikow-w-zus-kwota-do-uregulowania-tez-rosnie/gs36x6e