Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Rośnie liczba zamykanych firm

10-02-2023

Dane z 2022 roku pokazują, że o prawie 10% zwiększyła się liczba wniosków dot. zamknięcia jednoosobowych działalności gospodarczych.

Rośnie liczba zamykanych firm

Dane z 2022 roku pokazują, że o prawie 10% zwiększyła się liczba wniosków dotyczących zamknięcia jednoosobowych działalności gospodarczych. Wzrost ten jest ponad dwukrotnie większy niż liczba otwieranych tego typu firm. W 2022 roku do rejestru CEIDG wpłynęło prawie 193,1 tys. wniosków dotyczących zamknięcia JDG, dla porównania w 2021 roku było ich ponad 176,1 tys., oznacza to wzrost o 9,6 %. 

Polska gospodarka wciąż odczuwa skutki pandemii, ponadto mamy trudną sytuację geopolityczną, ponieważ za naszą granicą trwa wojna. Wzrost liczby zamykanych firm jest oczywiście efektem inflacji. Koszty prowadzonej działalności wzrosły, a popyt się zmniejszył. Ponadto sytuacja w kraju jest niepewna, dlatego przedsiębiorcy są dalecy od ryzykownych działań. Nie zapominajmy również o wnioskach o zawieszaniu działalności, ponieważ tutaj również odnotowano wzrost o 24,7% w porównaniu do roku 2021. 

Wyniki te nie napawają optymizmem względem prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce. Pamiętajmy jednak, że przed podjęciem decyzji o zamknięciu lub zawieszeniu firmy warto zapoznać się z różnymi możliwościami jej uratowania np. zmianie formy jej prowadzenia na spółkę z o.o., z czym pomoże Państwu Instytut Księgowości. 

źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/rosnie-fala-likwidacji-firm-moze-dojsc-do-prawdziwego-tsunami/sg37eyj