Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Częste pytania

Vademecum przedsiębiorcy

Przeczytaj nasze vademekum przedsiębiorcy, w którym znajdziesz wiele cennych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą spółki z ograniczoną odpowiedzialnoiscią.


Przeczytaj

Jak nie płacić ZUS?

Należy prowadzić Firmę w formie Spółki z o.o.

Instytut Księgowości przekształci Twoją dotychczasową Firmę w Sp. z o.o. za 500zł.

Wspólnicy Spółki z o.o. nie mają obowiązku odprowadzania składek do ZUS, pod warunkiem, że spółka posiada co najmniej dwóch wspólników.

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnicy w wieloosobowych spółkach z o.o., którzy nie są związani ze spółką umową o pracę, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Jak przekształcić działalność jednoosobową w Spółkę z o.o.?

Najszybszym i najtańszym możliwym sposobem jest otwarcie nowej Spółki z o.o., następnie przeniesienie w formie cesji wszystkich umów z Jednoosobowej Działalności Gospodarczej do Spółki z o.o. a na końcu zostaje zawieszenie dotychczasowej firmy .

Przygotowaniem umowy Spółki oraz jej zarejestrowaniem zajmuje się w Państwa imieniu Instytut Księgowości. Zamiana dotychczasowej Firmy w Sp. z o.o. przy pomocy Instytutu Księgowości to kwota 500zł .

Dlaczego warto założyć Spółkę z o.o.?

Jest kilka powodów:

 • prowadząc Spółkę z o.o. nie musisz płacić ZUS
 • brak płacenia olbrzymich składek zdrowotnych
 • ograniczona odpowiedzialność - Spółka odpowiada sama za siebie, Twój prywatny majątek pozostaje nietknięty.
 • elastyczność udziałów - możliwość przekazywania udziałów dzieciom, dołączanie nowych wspólników lub sprzedaż obcej jednostce.
 • pełna księgowość - czytelny i uporządkowany obraz finansów firmy.
 • najniższy podatek dochodowy - CIT 9%.
 • możliwość sprzedaży Spółki z o.o. - w przypadku rezygnacji z dalszego prowadzenia firmy, mamy możliwość sprzedania Spółki z o.o., aby w zadowalającym stopniu odzyskać wkład włożony w jej prowadzenie.

Nowy Polski Ład a Spółka z o.o.

Ustawa Nowy Polski Ład, która weszła w życie z dniem 01.01.2022r., zmienia sytuację polskiego przedsiębiorcy, dla większości będzie wiązać się ze sporą podwyżką obciążeń państwowych. Między innymi, składka zdrowotna zależna będzie od dochodu przedsiębiorcy oraz nie będzie wliczała się w koszty firmy.

Aby uniknąć bardzo wysokiej składki zdrowotnej ( która może wynieść kilka tys. zł ) należy prowadzić Firmę w formie Sp. z o.o.

Prowadząc Jednoosobową Działalność Gospodarczą podatek dochodowy może osiągać nawet 32%, natomiast Spółka z o.o. płaci 9% CIT.

Jak ominąć podwójne opodatkowanie w Spółce z o.o.?

podwójne opodatkowanie występuje tylko wtedy gdy wypłaca się dywidendę ze spółki, należy więc wypłacać środki pieniężne w inne sposoby niż dywidenda.

Jest kilka możliwych sposobów:

 • powtarzające się świadczenie niepieniężne na rzecz spółki wykonywane przez wspólników.
 • wynajem dóbr prywatnych do Spółki z o.o. - podatek dochodowy 8,5%
 • umowa o dzieło / dzieło z przekazaniem praw autorskich - podatek dochodowy 8,5%
 • ulga podatkowa, 0 PIT dla młodych - wypłacenie ze Spółki do 85 000 zł rocznie przez członka zarządu, który nie ukończył 26 roku życia i posiada status osoby uczącej się. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu.
 • można również zakupić w koszty spółki z o.o. dobra materialne ( samochód , laptop, telefon itp.) 

Jaki jest minimalny kapitał zakładowy w Spółce z o.o.?

Obecnie minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000zł.

Ważne jest to, że nie trzeba wpłacać środków na konto firmowe , mogą one być w kasie firmy w gotówce .

Ile kosztuje Spółka z o.o.?

Instytut Księgowości zajmie się za Państwa kwestią formalną, w przeciągu 5 dni spółka będzie już zarejestrowana wraz w wpisem do KRS/NIP/REGON. 

Cena prowadzenia pełnej księgowości zaczyna się już od 550 zł/mc, co w skali roku będzie wynosić 6600 zł.

W porównaniu do prowadzenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, w której za sam ZUS, za jedną osobę w skali roku zapłacimy 17 800 zł do tego koszt usługi  biura rachunkowego (250-300zł), zauważymy, że minimalne koszty przy prowadzeniu JDG są nieporównywalnie wyższe od podstawowych kosztów Spółki z o.o. W skali roku podstawowy koszt prowadzenia firmy JDG to 21'400,00 zł

Prowadząc Sp. z o.o. w Polsce zaoszczędzisz minimum  15 000 zł rocznie !!!  +  oszczędność na podatku dochodowym w zależności od wygenerowanego zysku.

Jak długo trwa rejestracja Spółki z o.o.?

W Państwa imieniu formalnościami dotyczącymi rejestracji Spółki zajmie się Instytut Księgowości. Na ogół cała procedura zamyka się w 5 dniach roboczych.

Jak nie płacić składki zdrowotnej ?

Najlepszym rozwiązaniem aby nie płacić wysokiej składki zdrowotnej jest przekształcenie obecnej firmy w Spółkę z o.o.

Prowadząc Sp. z o.o. jesteś zwolniony z płacenia składek na ZUS, jednocześnie nie tracisz ubezpieczenia ponieważ zatrudniając się we własnej  Sp. z o.o. na kwotę np. 250zł. składka zdrowotna wyniesie 22,50 zł.

Jak prowadzić Firmę w Polsce i nie płacić ZUSu ?

Najlepszym rozwiązaniem jest przekształcenie dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej  w Firmę w formie Spółki z o.o. 

Prowadząc Sp. z o.o. nie musisz płacić ZUS-u jednocześnie nie tracisz ubezpieczenia zdrowotnego . 

Firma w Polsce bez ZUS oraz niższe podatki, czy to możliwe ?

TAK , jedynym warunkiem jaki musisz spełnić jest zamiana dotychczasowej działalności w Sp. z o. o. 

Instytut Księgowości zamieni Twoją firmę w Spółkę z o.o. za 500zł.

Prowadząc Spółkę z o.o. legalnie nie musisz płacić ZUS-u , jednocześnie jesteś nadal ubezpieczony.

Twoja Firma w formie Spółki z o.o. płaci również niższe podatki CIT - 9%