Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serisu www, funkcjonującego pod adresem url: instytutksiegowosci.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Instytut Księgowości Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 3, 98-200 Sieradz 
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: ik.instytutksiegowosci@gmail.com
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. 
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

6. Serwis realizuje funckje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujacy sposób:

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 

3. Hosting 

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jesli to będzie niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Amdinistratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 

3. Przysługuje Ci prawo do żądania od Aministratora:

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. 3.3. c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. 

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu swiadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. 

8. Dane osobowe nie sa przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

5. Informacje w formularzach 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostana one podane. 

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połęczenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail uzytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownaika pojawia się wewnątrz aadresu url strony zawierającej formularz. 

4. Dane podane w formularzu sa przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

6. Logi Administratora 

1. Informacje o zachowaniu uzytkowników w serwisie moga podlegać logowaniu. Dane są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 

7. Istotne techniki marketingowe 

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics ( Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym uzytkownika. W zakresie informacji o preferencjach uzytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook ( Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szególności pliki tekstowe, które przechowywane sa w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawirają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

5. W ramach serwisu stosowane sa dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:" sesyjne" (session cookies) oraz " stałe" ( persisten cookies). Cookies "sesyjne" sa plikami tymczasowymi, które przechowywane sa w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas okreslony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przegladania stron internetowych (przeglądarka intnernetowa) zazwyczaj domyslnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzadzeniu końcwoym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany istawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umozliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawieraz pomoc lub dokumenatcja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google ( Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook ( Facebook Inc. z siedzibą w USA). 

9. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jesli użytkownik nie chce otrzymywac plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajncyh przypadkach może uniemozliwić korzystanie ze stron www. 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukacjami:

Urządzenia mobline: