Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Firma w Polsce bez ZUS-u

Firma w Polsce bez ZUS-u - Instytut Księgowości w Sieradzu

Firma bez ZUS , a co z ubezpieczeniem ?

Prowadząc firmę w Polsce bez ZUS-u nie tracisz ubezpieczenia. Nadal będziesz ubezpieczony. ( kwota składki zdrowotnej 22,50 zł dla członka zarządu).

Ustalamy wynagrodzenie członka zarządu na kwotę 250zł./mc więc składka zdrowotna wyniesie 250zł x 9% = 22,50zł.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz Ustawą o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Sp. z o.o. nie podlegają obowiązkowi opłacania składek ZUS, jedynym warunkiem jest posiadanie więcej niż jednego wspólnika.

Założenie spółki z o.o. jest najbardziej powszechnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą w Polsce prowadzić działalność i jednocześnie nie płacić składek ZUS. 

Jak rozłożyć udziały w Spółce z o.o.?

Zaznaczmy raz jeszcze, spółka posiadająca co najmniej dwóch wspólników jest zwolniona z opłacania ZUS-u.

Przy rejestrowaniu spółki wystarczy oddać część udziałów np. członkowi rodziny. Sugeruje się przekazanie nie mniej niż 25 udziałów.

Znaczna nieproporcjonalność udziałów (np. 99% do 1%) będzie postrzegana przez sądy i przez ZUS jako nieautentyczna. 

Dlaczego Spółka z o.o. nie płaci ZUS-u ?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie z 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych która określa zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Mówiąc prosto Spółka z o.o. nie chodzi do lekarza , Spółka z o.o. nie korzysta z dróg , Spółka nie otrzyma emerytury .

Różnice między działalnością gospodarczą a spółką zooRóżnice między działalnością gospodarczą a spółką zoo