Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Przekształcenie firmy w Sp. z o.o.

Przekształcenie firmy w Sp. z o.o. - Instytut Księgowości w Sieradzu

Możliwe sposoby na przekształcenie działalności w spółkę z o.o.:

  1. Tradycyjne przekształcenie
    Istnieje możliwość przekształcenia, czyli zmiany formy prawnej Jednoosobowej Działalności Gospodarczej na Spółkę z o.o., jednak jest to dosyć długi (przeciętnie trwa około 12 miesięcy) i kosztowny (od 10 tys. zł wzwyż) sposób.
  2. Otwarcie spółki z o.o. następnie zawieszenie działalności JDG.

Najkorzystniejszym możliwym sposobem jest otwarcie nowej spółki z o.o., następnie przeniesienie w formie cesji wszystkich umów z JDG do Sp. z o.o.. Po zakończeniu przenoszenia aktywów można dokonać zawieszenia dotychczasowej działalności. Ten sposób jest zdecydowanie szybszy i tańszy. Cena rejestracji Spółki z o.o.  z Instytutem Księgowości to 500zł.  Rejestracja odbywa się online - zdalnie.

Instytut Księgowości pomoże Państwu zarejestrować spółkę z o.o., zajmiemy się kwestią frmalną i przygotujemy umowę spółki. W przeciągu 5 dni otrzymają Państwo zarejestrowaną spółkę wraz z wpisem do KRS/NIP/REGON.

Różnice między działalnością gospodarczą a spółką zooRóżnice między działalnością gospodarczą a spółką zoo