Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Czy wakacje od ZUS będą korzystne dla przedsiębiorców?

26-01-2024

Rząd przygotował projekt ustawy, z której wynika, że mikroprzedsiębiorcy będą zwolnieni z opłacania składek przez jeden miesiąc w roku.

Czy wakacje od ZUS będą korzystne dla przedsiębiorców?

Rząd przygotował projekt ustawy wprowadzającej „wakacje od ZUS”, polega ona na zwolnieniu przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, te składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Projekt nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej ulgi, przez jeden miesiąc w roku, będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przewiduje, że przepisy te zaczną obowiązywać już do 1 października 2024 r. i szacuje, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać prawie 2 mln osób. Koszt tego przedsięwzięcia dla budżetu państwa to ok. 1,73 mld zł.

 Są jednak wątpliwości dotyczące wnioskowania o zwolnienia z płacenia składek. Mianowicie ZUS ma 40 dni na rozstrzygnięcie sprawy, natomiast płatnik będzie miał możliwość złożenia wniosku o ulgę ostatniego dnia miesiąca, na dzień przed skorzystaniem z niej. Możliwe są więc opóźnienia, a projekt nie podaje, co przedsiębiorca ma zrobić w terminie opłacania należności do ZUSu.

Kolejne zastrzeżenie wzbudzają warunki przyznania ulgi.  W projekcie nie ma kryterium wielkości przychodów lub dochodów (poza 2 mln euro), które uprawniałoby do ulgi. W efekcie nawet przedsiębiorcy, którzy prężnie prosperują, będą mogli z niej skorzystać. Oznacza to, że wszyscy dołożymy się do ich składek. – jak wyjaśnia dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa UW.

Jest możliwe, że proponowana zmiana pomoże wielu przedsiębiorcom. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że w ciągu ostatnich 2 lat ZUS wzrósł blisko o 33 proc. a oprócz tego zwiększyło się obciążenie z tytułu składki zdrowotnej. Jednak warto byłoby się zastanowić, czy cała biurokracja związana z tym projektem, nie mogłaby zostać rozwiązana w znacznie prostszy sposób? Na przykład, zamiast wdrażać w życie nowy przepis, można by generalnie obniżyć składki lub przynajmniej zrezygnować z corocznej ich waloryzacji.

Źródło : https://www.money.pl/gospodarka/wakacje-od-skladek-rzad-odslonil-karty-wnioski-moga-zalac-zus-6988431498783616a.html

https://www.rp.pl/zus/art39695261-wakacje-od-zus-to-wiekszy-podatek-i-skladka-zdrowotna