Instytut Księgowości - Biuro rachunkowe w Sieradzu

Najistotniejsze informacje na temat spółki z o.o.

27-06-2023

Kwestie, z którymi warto się zapoznać przed jej założeniem.

Najistotniejsze informacje na temat spółki z o.o.

Czym jest spółka z o.o.? 

Jest to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zaliczane do spółek handlowych i kapitałowych. Co ważne, spółka z o.o. jest osobą prawną. Występujące w niej organy to: zgromadzenie wspólników (ten organ podejmuje kluczowe decyzje w spółce), zarząd spółki (zajmuje się bieżącymi sprawami spółki i reprezentuje ją na zewnątrz), prezes zarządu ( kieruje rozwojem spółki) oraz rada nadzorcza (jest obowiązkowy wyłącznie w przypadku dużych spółek, kontroluje jej działalność).

Kto ponosi odpowiedzialność w spółce? 

Tak jak zostało wyżej wspomniane, spółka z o.o. jest osobnym bytem prawnym, więc z zasady wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Jak założyć spółkę? 

Pierwszym krokiem będzie sporządzenie umowy spółki, a następnie złożenie wniosku do KRS. Wygodnym sposobem jest jej zdalne założenie przez portal Ministerstwa Sprawiedliwości – S24. Oczywiście jeśli chcą Państwo zaoszczędzić sobie niepotrzebnego stresu związanego z jej założeniem, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jakie są składowe umowy spółki?

Niezbędne będzie tutaj określenie następujących aspektów: nazwa i siedziba spółki, zakres działalności, określenie udziałowców oaz kapitału zakładowego.

Czym są udziały w spółce z o.o.?

Wskazują one na prawa i obwiązki poszczególnych wspólników. Ilość posiadanych udziałów decyduje o znaczeniu głosu wspólnika podczas podejmowania decyzji w spółce. Minimalna nominalna wartość pojedynczego udziału to 50zł.

Czym jest kapitał zakładowy? 

Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki wynosi 5 000 zł. W większości przypadków wspólnicy spółki decydują się na wniesienie minimalnego kapitału zakładowego.

Spółka z o.o. a składki ZUS

Zgodnie z prawem wspólnik spółki z o.o. nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS, o ile spółka przyjmuje formę wieloosobową (tzn. w spółce jest co najmniej dwóch wspólników).

Kim jest prokurent?

W spółce może, ale nie musi pojawić się prokurent. Prokurent jest upoważniony do dokonywania sądowych i pozasądowych decyzji w imieniu spółki. Dokładne uprawnienia oraz sposób wynagrodzenia prokurenta są ustalane indywidualne. Prokurenta powołują członkowie zarządu, przejmuje on wtedy część obowiązków zarządczych i operacyjnych.

Jakie są zalety prowadzenia spółki? 

  1. Ograniczona odpowiedzialność  finansowa – wspólnicy ryzykują tylko środkami wniesionymi na kapitał zakładowy.
  2. Szansa uniknięcia składek ZUS – jest to jedna z większych zalet dla przedsiębiorców płacących ogromnie wysokie składki w jednoosobowych działalnościach gospodarczych.
  3. Możliwość sprzedaży spółki
  4. Pełna księgowość – przejrzystość w finansach firmy.  

 

źródło: https://www.bankier.pl/smart/spolka-z-o-o-wszystkie-najwazniejsze-informacje-na-temat-spolki-z-o-o